Προβλήματα υγιείας σε Παιδιά & Εφήβους

ΠΡΩΙΜΗ ΕΦΗΒΕΙΑ

Φυσιολογικά η εφηβεία εμφανίζεται στα κορίτσια μεταξύ 8-13 χρ και στα αγόρια 1 χρ αργότερα, μεταξύ 9-14 χρ. Μέσα στα όρια αυτά περιλαμβάνεται το 97% των φυσιολογικών παιδιών.

Πρώιμη θεωρείται η ήβη που θα εμφανισθεί πριν τα 8χρ στα κορίτσια και πριν τα 9χρ στα αγόρια.Η πρώιμη ήβη διαιρείται σε δυο μεγάλες ομάδες:

Α) Κεντρική ή αληθή ,Β) Περιφερική ή ψευδή

Στην Α ομάδα δραστηριοποιείται ο άξονας Υ-Υ-Γ όπως στην φυσιολογική ήβη μόνο που επέρχεται νωρίτερα, ενώ στην δεύτερη ομάδα έχουμε είτε αυτόνομη έκκριση των στεροειδών του φύλου από τις γονάδες ή τα επινεφρίδια είτε παραγωγή hCG από όγκους που διεγείρει τους όρχεις ή εξωγενής λήψη στεροειδών του φύλου ακούσια ή εκούσια.

Διαβάστε περισσότερα: Προβλήματα υγιείας σε Παιδιά & Εφήβους