Ρύθμιση όρεξης

Τι είναι η Λιπιδομική;

Όπως οι υπόλοιπες ‘-ομικές’ (γενομική, πρωτεομική), οι οποίες αντιμετωπίζουν με δυναμικό τρόπο τα μόρια που υπάρχουν στους ζωντανούς οργανισμούς, η λιπιδομική μελετά τα μόρια που είναι γνωστά ως λιπίδια ή λίπη.Όχι μόνο μελετά τη δομή, αλλά και τη λειτουργία και τις παραλλαγές τους που καθορίζοντια από διάφορες φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις συνεπώς,θεωρεί τα λιπίδια ως αναπόσπαστα στοιχεία του πολύπλοκου κυτταρικού μεταβολισμού.Ποιες πληροφορίες παρέχει η λιπιδομική για την κυτταρική μεμβράνη.Η λιπιδομική παρέχει πολλές πληροφορίες σχετικές με ένα σημαντικό τμήμα του κυττάρου, τη μεμβράνη,καθώς ακολουθεί τις μεταβολές του λιπιδιμικού περιεχομένου, ως αποτέλεσμα της κατάστασης του ατόμου, την ύπαρξη κληρονομικότητας, τη δίαιτά του και τον τρόπο ζωής του, καθώς και την ενδεχόμενη δημιουργία παθολογικών καταστάσεων.

Διαβάστε περισσότερα: Ρύθμιση όρεξης