Τα κόκκινα συστατικά του κρασιού μπορούν να βοηθήσουν επιγενετικά στην πρόληψη της ανάπτυξης του καρκίνου του μαστού

Το ροζ μπορεί να είναι το χρώμα του μήνα για την ευαισθητοποιήση του καρκίνου του μαστού, αλλά όταν πρόκειται να μειώσετε τον κίνδυνο για την ασθένεια, το κόκκινο χρώμα κάνει μια καλή επιλογή. Νέα έρευνα έχει διαπιστώσει ότι ορισμένες χημικές ουσίες υψηλά συγκεντρωμένες στο κόκκινο κρασί μπορεί να εμποδίσουν την ανάπτυξη κυττάρων καρκίνου του μαστού, καθώς και να επηρεάσουν την επιγενετική ενός ατόμου.

Ο καρκίνος του μαστού ειναι το πιο σημαντικό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν σήμερα οι γυναίκες. Παρά τις προόδους της σύγχρονης ιατρικής, αναφέρθηκαν ετησίως 180.000 νέα περιστατικά καρκίνου του μαστού, μαζί με 40.000 θανάτους που σχετίζονται με καρκίνο του μαστού. Αυτά τα ανησυχητικά στατιστικά στοιχεία είναι ο λόγος για τον οποίο εξακολουθεί να απαιτείται η αναζήτηση ασφαλέστερων, πιο αποτελεσματικών στρατηγικών πρόληψης και θεραπείας.

Τα τελευταία χρόνια, ο αντίκτυπος των διατροφικών συστατικών που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό για την καταπολέμηση του καρκίνου έχει αποκτήσει αξιοσημείωτο ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα, ορισμένα φυτοχημικά που απαντώνται συνήθως στο κόκκινο κρασί όπως οι προανθοκυανιδίνες σταφυλιού (GSP) και η ρεσβερατρόλη (Res) έχουν δείξει ότι παρουσιάζουν αντικαρκινικές ιδιότητες. Ωστόσο, το πώς αυτές οι δύο χημικές ουσίες επηρεάζουν την κυτταρική δραστηριότητα δεν είναι πλήρως κατανοητό.

Με βάση την υπόθεση ότι τα GSP και η Res (τα οποία απαντώνται στα σταφύλια) μπορούν να λειτουργούν συνεργιστικά, οι επιστήμονες του πανεπιστημίου της Αλαμπάμα στο Μπέρμιγχαμ προσπάθησαν να εξετάσουν τα συνδυασμένα επιγενετικά αποτελέσματα που έχουν αυτά τα δύο διαιτητικά συστατικά στα ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα του μαστού.

Αρκετές μελέτες τις τελευταίες δεκαετίες έχουν διαπιστώσει ότι οι επιγενετικοί μηχανισμοί όπως η μεθυλίωση του DNA και οι τροποποιήσεις ιστονών παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη διαφόρων καρκίνων, συμπεριλαμβανομένου του

καρκίνου του μαστού. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι τα διαιτητικά φυτοχημικά, τα οποία είναι χημικές ενώσεις που απαντώνται στα φυτά, όπως τα GPS και η Res μπορούν να επηρεάσουν αυτές τις επιγενετικές αλλαγές.

Ενώ τα GSP και η Res βρίσκονται σε αφθονία στα σταφύλια, τα περισσότερα σταφύλια που πωλούνται για άμεση κατανάλωση είναι χωρίς σπόρους και δεν φέρουν σημαντικές ποσότητες προανθοκυανιδινών. Ευτυχώς, το κόκκινο κρασί παράγεται χρησιμοποιώντας τόσο σπόρους σταφυλιών όσο και δέρμα, διατηρώντας αποτελεσματικά το επίπεδο αυτών των ευεργετικών ενώσεων. Επιπλέον, η διαδικασία ζύμωσης συγκεντρώνει ουσιαστικά τα επίπεδα των GSP και της Res, καθιστώντας πιο εφικτή την κατανάλωση.

Χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικές κυτταρικές σειρές ανθρώπινου καρκίνου του μαστού, οι ερευνητές σε αυτή τη μελέτη εξέτασαν τα αποτελέσματα των GSPs και Res για την πρόκληση απόπτωσης ή κυτταρικού θανάτου. Τα αποτελέσματά τους έδειξαν ότι η συνδυαστική θεραπεία των δύο χημικών ουσιών μείωσε σημαντικά την ανάπτυξη των κυττάρων σε

σύγκριση με μια μοναδική θεραπεία είτε με GSP είτε με Res της ίδιας συγκέντρωσης.

Οι μεθυλοτρανσφεράσες DNA (DNMTs) και οι δεακετυλάσες ιστονών (HDACs) είναι δύο επιγενετικοί μηχανισμοί που σχετίζονται με την ανάπτυξη και την ανάπτυξη του καρκίνου. Επομένως, για να κατανοήσουμε περαιτέρω τις επιπτώσεις αυτών των χημικών ουσιών στις κυτταρικές γραμμές, οι ερευνητές ανέλυαν και τις δύο δραστηριότητες DNMT και HDAC χρησιμοποιώντας δύο δημοφιλή κιτ εμπορικής ανάλυσης. Τα αποτελέσματά τους έδειξαν ότι τόσο τα GSP όσο και τα Res λειτουργούσαν ως ισχυροί αναστολείς DNMT καθώς και αναστολείς HDAC. Επιπλέον, τα συνδυασμένα αποτελέσματά τους έδειξαν μια πιο σημαντική μείωση των δραστηριοτήτων DNMT και HDAC από ό, τι τα GSPs και Res μόνο στις δύο κυτταρικές σειρές.

Συνολικά, το αποτέλεσμα αυτής της μελέτης υποδηλώνει ότι τα GSP και η Res αναστέλλουν συνεργιστικά την παραγωγή καρκινικών κυττάρων μέσω της αύξησης των γονιδίων καταστολής του καρκίνου μειώνοντας τις δραστηριότητες των DNMT και HDAC. Ενώ χρειάζονται περαιτέρω αναλύσεις για να εντοπιστούν οι συγκεκριμένοι τροποποιητές DNMT και HDAC που εμπλέκονται

εδώ, τα ευρήματα συμβάλλουν στην κατανόηση αυτών των ενζύμων και του ρόλου τους στην παθολογία του καρκίνου του μαστού.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ενώ η μελέτη αυτή επικεντρώθηκε σε δύο συγκεκριμένα συστατικά που βρίσκονται στο κόκκινο κρασί, δεν υποδεικνύει ότι οι γυναίκες πρέπει να αρχίσουν να πίνουν περισσότερο κόκκινο κρασί για να αποτρέψουν ή να θεραπεύσουν τον καρκίνο του μαστού. Η μελέτη, ωστόσο, υπογραμμίζει τη δυνατότητα των φυσικών ουσιών για τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού.

Όπως ανέφεραν οι συγγραφείς, "Από καιρό πιστευεται ότι τα διαιτητικά συστατικά είναι ευκολότερα απορροφησιμα και προσφέρουν καλύτερα αποτελέσματα στη φυσική τους μορφή από ότι στην καθαρή τους μορφή. Μία εξήγηση είναι ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλες φυσικές ενώσεις που δρουν συνεργιστικά με τα συστατικά διατροφής που ενδιαφέρουν τη φυσική τους μορφή. Τα αποτελέσματά μας δίνουν πίστη σε αυτή την ιδέα. "

Αν επιλέξατε να πίνετε κρασί, λάβετε υπόψη ότι οι περισσότεροι επαγγελματίες υγείας προτείνουν οι

γυναίκες να πίνουν μόνο ένα ποτήρι την ημέρα για οφέλη για την υγεία!

Source: Gao Y et. al. (July 2018). Combinational Proanthocyanidins and Resveratrol Synergistically Inhibit Human Breast Cancer Cells and Impact Epigenetic⁻Mediating Machinery. Int J Mol Sci. 19(8)

Red Wine Components May Epigenetically Help Prevent Breast Cancer Growth

Pink may be the color for breast cancer awareness month, but when it comes to reducing your risk for the disease; the color red makes a good choice. New research has found that certain chemicals highly concentrated in red wine may hinder breast cancer cell growth, as well as influence a person’s epigenetics.

Breast cancer has been said to be the single most important health crisis women face today. Despite advances in modern medicine, 180,000 new cases of invasive breast cancer are reported each year, along with 40,000 breast cancer-related deaths. These alarming statistics are why the search for safer, more effective prevention and treatment strategies are still needed. In recent years, the impact of dietary components used in combination to combat cancer has gained notable interest. In particular, certain phytochemicals commonly found in red wine such as grape seed proanthocyanidins (GSPs) and resveratrol (Res) have shown to exhibit anticancer properties. Yet, how these two chemicals affect cellular activity is not fully understood.

Based on the assumption that GSPs and Res (both found naturally in grapes) may work synergistically, scientists at the University of Alabama at Birmingham sought to examine

the combined epigenetic effects that these two dietary components have on human breast cancer cells.

Several studies in the last few decades have found that epigenetic mechanisms such as DNA methylation and histone modifications play an essential role in the development of different cancers, including breast cancer. There is also evidence that dietary phytochemicals, which are chemical compounds found naturally in plants, such as GPS and Res can affect these epigenetic changes.

While GSPs and Res are both abundant in grapes, most grapes sold for direct consumption are seedless and do not carry significant amounts of proanthocyanidins. Fortunately, red wine is produced using both grape seeds and skin, effectively maintaining the level of these beneficial compounds. Moreover, the fermentation process essentially concentrates the levels of GSPs and Res, making it more feasible to consume.

Using two different human breast cancer cell lines, the researchers in this study tested the effects of GSPs and Res on the induction of apoptosis or cell death. Their results showed that combinational treatment of the two chemicals significantly reduced cell growth compared to a singular treatment with either GSPs or Res of the same concentration. DNA methyltransferases (DNMTs) and histone deacetylases (HDACs) are two epigenetic mechanisms associated with cancer growth and development. Therefore to further understand the effects of these chemicals on the cell lines, the researchers analyzed both DNMT and HDAC activities using two popular commercial assay kits. Their results showed that both GSPs and Res acted as strong DNMT inhibitors as well as HDAC inhibitors. In addition, their combined effects showed a more significant reduction in DNMT and HDAC activities than did GSPs and Res alone in both of the cell lines.

Overall, the outcome from this study suggests that GSPs and Res synergistically inhibit cancer cell production by upregulating cancer suppressor genes via a reduction in DNMT and HDAC activities. While further analysis is needed to identify the specific DNMT and HDAC modifiers involved here, the findings do contribute to our understanding of these enzymes and their role in the pathology of breast cancer.

It should be noted that while this study did focus on two particular components found in red wine, it does not suggest that women should start drinking more red wine to prevent or treat breast cancer. The study does, however, highlight the potential of natural substances for the treatment of breast cancer.

As the authors stated, “It has long been believed that dietary components are easier to absorb and offer better effects in their natural form than in their purified form. One explanation is that there may be other natural compounds that are acting synergistically with the dietary component(s) of interest in their natural form. Our results lend credence to this concept.”

If you chose to drink wine, keep in mind that most health care professionals recommend women drink just one glass a day for health benefits!

Source: Gao Y et. al. (July 2018). Combinational Proanthocyanidins and Resveratrol Synergistically Inhibit Human Breast Cancer Cells and Impact Epigenetic⁻Mediating Machinery. Int J Mol Sci. 19(8).