ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΧΛΩΡΙΔΑ: ΠΙΘΑΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΟΝ COVID-19

Σύμφωνα με Κινέζους ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Westlake στο Hangzhou, η σύνθεση της εντερικής χλωρίδας θα μπορούσε εν μέρει να εξηγήσει τη διαφορά στην ευαισθησία των ασθενών με COVID-19. Καθώς συγκεντρώνονται περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον ρόλο της εντερικής χλωρίδας σε αυτήν την ασθένεια, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποτελεσματικές διαγνωστικές, προγνωστικές και θεραπευτικές επιλογές.

Η μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2020 υποδηλώνει ότι η σύνθεση της εντερικής χλωρίδας θα μπορούσε να εξηγήσει εν μέρει τη διαφορά στην ευαισθησία. Αυτό προσθέτει μια νέα διάσταση σε αυτό που είναι γνωστό σήμερα για την ασθένεια. .Αυτό εξηγεί την επίδραση της εντερικής χλωρίδας σε ασθένειες των πνευμόνων.

Ο Δρ Dhar μελέτησε τον πιθανό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσουν τα προβιοτικά και τα πρεβιοτικά στην υγεία και τις ασθένειες καθώς και επίσης σε σχέση με το COVID-19 και έχει δημοσιεύσει μια ερευνητική εργασία σχετικά με το θέμα στο περιοδικό Virus Research. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168170220304603

Αυτός και η ομάδα του εξέτασαν τον λεγόμενο «άξονα του εντέρου-πνεύμονα», τον ρόλο του μικροβιώματος του εντέρου στην ανοσία και τον ρόλο των λειτουργικών τροφών, συμπεριλαμβανομένων των πρεβιοτικών και των προβιοτικών στη μόλυνση και την ανοσία.

Ο Δρ Dhar εξηγεί, «Η πιο ευάλωτη ομάδα της κοινωνίας στο COVID-19 ήταν οι ηλικιωμένοι, ανοσοκατασταλμένοι και ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα όπως ο διαβήτης τύπου 2, η υπέρταση κ.λπ. Είναι απολύτως αποδεδειγμένο ότι η μικροχλωρίδα του εντέρου αυτών των ατόμων έχει διαφορετικό προφίλ σε σύγκριση με τα υγιή  ατομα.

Αυτή η εμφάνιση μικροβιακής ανισορροπίας ή δυσβίωσης έχει μελετηθεί σε βάθος σε πολλές τέτοιες καταστάσεις.

Επιπλέον, είναι επίσης γνωστό ότι με την ηλικία, η ποικιλομορφία του εντέρου μειώνεται. Αυτό, μαζί με τη δυσβίωση του εντέρου, μπορεί να αλλάξει την ισορροπία της μικροχλωρίδας του εντέρου προς μια «μη υγιή» κατάσταση που μπορεί να επηρεάσει την ευπάθεια τέτοιων ασθενών σε διάφορες λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένου του Covid-19. Παλαιότερες μελέτες επιβεβαιώνουν ότι η εντερική χλωρίδα παίζει βασικό ρόλο στην υγεία μέσω των προστατευτικών, τροφικών και μεταβολικών δράσεων του.

Ο Δρ Dhar πρόσθεσε: «Από όσα γνωρίζω, δεν έχει δημοσιευτεί καμία σημαντική μελέτη που να περιγράφει την εντερική χλωρίδα των ασθενών με COVID-19, καθώς αυτή είναι μια νέα ασθένεια που προκαλείται από ιό.

Ωστόσο, μια μικρή σειρά περιπτώσεων από την Κίνα αποκάλυψε ότι ορισμένοι ασθενείς με COVID-19 εμφάνισαν μικροβιακή δυσβίωση.

Υπάρχουν μερικοί παράγοντες που φαίνεται να έχουν κάποια σχέση με την εντερική χλωρίδα και τον COVID-19: -Η παρουσία του ιικού RNA SARS-Cov2 ή ακόμα και του ζωντανού ιού στα κόπρανα πολλών ασθενών. -Τα διάφορα γαστρεντερικά συμπτώματα σε πολλούς ασθενείς. -Το γεγονός ότι οι πιο ευάλωτοι ήταν οι ηλικιωμένοι, ανοσοκατασταλμένοι και ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα. Σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, έχει παρατηρηθεί η ανισορροπία του εντέρου και η μειωμένη ποικιλομορφία του (ειδικά στους ηλικιωμένους).

- Προηγούμενες έρευνες δείχνουν μια σύνδεση της εντερικής χλωρίδας με πνευμονικές λοιμώξεις.

Ο Δρ Dhar πρόσθεσε, «Υπάρχουν πλέον άφθονες ενδείξεις ότι ο COVID-19 έχει κάποια σχέση με το γαστρεντερικό σωλήνα, καθώς πολλοί ασθενείς δείχνουν γαστρεντερικά συμπτώματα και ιικό RNA ή ακόμη και ζωντανός ιός έχει βρεθεί στα κόπρανα πολλών τέτοιων ασθενών. Πράγματι, μια κινεζική έρευνα που βρίσκεται ακόμη υπό εξέταση υποδηλώνει ότι η σοβαρότητα του COVID-19 μπορεί να σχετίζεται με την εντερική χλωρίδα.

Σύμφωνα με την κινεζική μελέτη, η σύνθεση της εντερικής χλωρίδας θα μπορούσε εν μέρει να εξηγήσει τη διαφορά στην ευαισθησία των ασθενών με COVID-19.Οι ερευνητές καθόρισαν ένα σύνολο πρωτεϊνικών  δεικτών με βάση το αίμα που θα μπορούσαν να προβλέψουν τη σοβαρότητα του COVID-19 σε ασθενείς και το ονόμασαν Proteomic Risk Score (PRS). Διαπίστωσαν ότι καθώς το PRS αυξήθηκε κατά 10%, ο κίνδυνος σοβαρής νόσου αυξήθηκε κατά 57%.

Οι ερευνητές ανέλυσαν περαιτέρω τη μικροχλωρίδα του εντέρου και βρήκαν μια ανώτερη συσχέτιση μεταξύ της μικροχλωρίδας του εντέρου και του PRS που προβλέπουν σοβαρή COVID-19.Ο Δρ Dhar αναφέρει ότι πολλοί ερευνητές διερευνούν τώρα τον πιθανό συσχετισμό της εντερικής χλωρίδας και του COVID-19.Κορυφαίοι Βρετανοί επιστήμονες ζήτησαν από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να εξετάσει το ρόλο που παίζει η εντερική χλωρίδα στον COVID-19.

Ας ελπίσουμε ότι περισσότερη έρευνα θα οδηγήσει σε αποτελεσματικές διαγνωστικές, προγνωστικές και θεραπευτικές επιλογές.Ο Δρ Dhar υποστηρίζει επίσης οτι εξατομικευμένα συμπληρώματα θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ταχύτερη ανάρρωση των ασθενών.

Gut Microbiota: Possible Link With COVID-19 Susceptibility

Gut Microbiota: According to Chinese researchers from Westlake University in Hangzhou, the composition of the gut microbiome could partially explain the difference in susceptibility of COVID-19 patients. As more evidence gathers on the gut microbiota’s role in this disease, it could lead to effective diagnostic, prognostic and therapeutic options.

 
The study published on the preprint server medRxiv in April 2020 suggests that the composition of the gut microbiome could partially explain the difference in susceptibility. This adds a new dimension to what is currently known about the disease. It explains the role of gut microbiota in influencing lung diseases. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.22.20076091v1
 
Dr Debojyoti Dhar, Co-founder and Director, Leucine Rich Bio, Institute of Science, Karnataka,had been studying the gut microbiota in detail for the past few years. his studies on this field led his team to important insights on the role of the gut microflora in various diseases.Dr Dhar studied the possible role probiotics and prebiotics might play in health and disease and also with regards to COVID-19 and has published a research paper on the subject in the journal Virus Research. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168170220304603
 
He and his team looked at the so-called “gut-lung axis,” role of gut microbiota in immunity and role of functional food including prebiotics and probiotics in infection and immunity.Dr Dhar explains, “The most vulnerable group of the society to COVID-19 has been the elderly, immune-compromised people and patients with co-morbidities like type 2 diabetes, hypertension etc. It is quite established that the gut microflora of these individuals has a different profile as compared to the healthy.This occurrence of microbial imbalance or dysbiosis has been studied in depth in many such conditions.
 
Furthermore, it is also known that with age, gut diversity is decreased. This, along with gut dysbiosis, can tilt the balance of the gut microflora towards a “non-healthy” state which might affect the vulnerability of such patients to various infections including Covid-19.”

Past studies confirm that the gut microbiota plays a key role in health through its protective, trophic and metabolic actions.Dr Dhar added, “To my knowledge, no major study has been published which profiles gut microbiota of COVID-19 patients as this is a novel virus-mediated disease. However, a small case series from China revealed that some patients with COVID-19 showed microbial dysbiosis.”
 
Significantly, there are few factors that suggested a possible gut microbiota link to COVID-19:
 
 -The presence of the SARS-Cov2 viral RNA or even live virus in the faeces of many of the affected patients.-The various gastrointestinal symptoms in many patients.-The fact that the most vulnerable were the elderly, immune-compromised patients and patients with other co-morbidities. In all such people, gut dysbiosis and decreased gut diversity (especially in the elderly) have been observed.
 
-Earlier research had suggested gut microbiota link to lung infections.Dr Dhar added, “There is now ample evidence that COVID-19 has some connection to the gastrointestinal tract as many patients show gastrointestinal symptoms and viral RNA or even live virus has been found in the faeces of many such patients. In fact, the Chinese research that is still under review suggests that COVID-19 severity may be linked to the gut microbiota.”
 
According to the Chinese study, the composition of the gut microbiome could partially explain the difference in susceptibility of COVID-19 patients.The researchers defined a set of blood-based proteomic markers that might predict the severability of COVID-19 in patients and they called it a Proteomic Risk Score (PRS). They found that as the PRS increased by 10 per cent, the risk of severe disease went up by 57 per cent.The researchers further analyzed the gut microflora and found a superior correlation between the gut microflora and the PRS predicting severe COVID-19.

Dr Dhar shares that many researchers are now investigating the possible link of the gut microbiota in COVID-19. In fact, leading British scientists have urged the UK Government to examine the gut microbiota’s role in COVID-19.Hopefully with more research on the gut microbiota’s role in COVID-19 disease, it will lead to effective diagnostic, prognostic and therapeutic options.Dr Dhar also advocates gut microbiota-based personalized supplements that might aid in quicker recovery of patients. For more research on Gut-Microbiota and COVID-19, keep logging to Thailand Medical News.