Η ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΓΕΝΙΩΜΑ

"Eπιγενετική είναι η μελέτη της κληρονομικής αλλαγής στην έκφραση γονιδίων που δεν διαμεσολαβείται μέσω της ακολουθίας DNA, αλλά μέσω των πρωτεϊνών που βρίσκονται στον πυρήνα των κυττάρων, καθώς και εκείνων που βρίσκονται στην κυτταρική μεμβράνη (Lipton 2005.

Μοριακοί μηχανισμοί που μεσολαβούν επιγενετικά περιλαμβάνουν την μεθυλιωση του DNA και τροποποιήσεις στη χρωματίνη/histone που έχουν ως αποτέλεσμα τη μη έκφραση των γονιδίων. Ως εκ τούτου, τα γονίδια δεν ελέγχουν την βιολογία μας όπως πιστευόταν αρχικά. Επιπλέον, δεν είμαστε θύματα της κληρονομικότητας μας.Με τον προσδιορισμό των βασικών τροποποιητικών ενζύμων της ιστόνης και των βιολογικών λειτουργιών της, αρχίζει να ξεκαθαρίζει πόσο σημαντική είναι η περιβαλλοντολογική επιβάρυνση και όχι η γενετική . Αυτό σημαίνει ότι η διατροφή μας, οι σκέψεις, ο διαλογισμός, το ηλεκτρονικό νέφος (ακτινοβολία που προέρχεται από ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες),οι ηλεκτρικές συσκευές που κάνουν τη ζωή μας πολύ εύκολη και βολική, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον έλεγχο των γονιδίων μέσω της επιγενετικής.

Η αλλαγή στην έκφραση γονιδίων διαμεσολαβείται από την αντίληψή μας για τον κόσμο γύρω μας, και αυτό συμβαίνει μέσα σε ώρες. Ως εκ τούτου, η μεθυλίωση της ιστόνης (histone), είναι ενδιαφέρουσα καθώς παίζει κρίσιμο ρόλο σε πολλά επιγενετικά φαινομένα.Όταν μια πρωτεΐνη που ονομάζεται χρωματίνη, που βρίσκεται στον πυρήνα των κυττάρων μας, ευθύνεται για ένα σύνολο των γονιδίων που απαρτίζουν το σώμα, ένα άλλο σύνολο γονιδίων βρίσκεται σε μια άλλη ετεροχρωματίνη αλλιώς γνωστή ως άχρηστο DNA. Αυτό ανέρχεται στο 98% του λεγόμενου μη-coding DNA. Αυτό είναι τόσο σημαντικό, διότι επιτρέπει και ελέγχει τη βιολογία και την συμπεριφορά μας. Η ετεροχρωματίνη είναι πολύ ανθεκτική σε μεταλλάξεις, σε αντίθεση με τα γονίδια που εκφράζονται μέσα από την ανάγνωση των γενετικών πληροφοριών από τα ριβοσώματα. Εμπειρίες της ζωής μας έχουν περάσει από γενιά σε γενιά μέσα από το επιγενίωμα (epigenome).

Οι πρωτεΐνες είναι αυτές που ελέγχουν την ανάγνωση των γονιδίων και όχι αυτά τα γονίδια. Αυτό ονομάζεται Επιγενετική.

Στην κβαντική φυσική, μιλάμε τώρα για αρμονική αντήχηση που ασχολείται με τους κραδασμούς μεταξύ δύο ή περισσοτέρων κυμάτων που μοιράζονται την ίδια συχνότητα και πλάτος και που βρίσκονται στη φύση. Κάποιος επηρεάζεται από την μια συχνότητα και κάποιος από την άλλη, αυτό σημαίνει ότι, η δόνηση ταξιδεύει από και από τον ένα στον άλλο. Μπορούμε να στείλουμε μια έξωτερική δόνηση, μέσω της διαδικασίας της μαγνητικής δραστηριότητας του δικού μας εγκεφάλου.

Η εγκεφαλική μας συχνότητα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα που μεταδίδονται προς έξω ονομάζονται πεδίο της κβαντικής ενέργειας. Οι σκέψεις μας θα αναγνωρίσουν συχνότητες με την ίδια δόνηση. Οι σκέψεις μας θα έρθουν πίσω σε εμάς με την ίδια δόνηση που θα ενταθούν και θα ενισχυθούν από αυτήν την αντίδραση. Αυτό επιτρέπει την επανενεργοποίηση της δικής μας συχνότητας που θα ενισχυθεί έως ότου γίνει πραγματικότητα

Έτσι, μπορούμε να πάρουμε ό, τι δίνουμε και παίρνουμε περισσότερο από ό, τι δίνουμε. Κάνοντας θετικές σκέψεις θα έχουμε θετικές δράσεις και θετικό περιβάλλον. Αυτό είναι σημαντικό, δεδομένου ότι, αρνητικές σκέψεις , θα φέρουν πίσω αρνητικές συγκυρίες. Οι σκέψεις μας επηρεάζουν τα πάντα γύρω μας. Αυτό είναι τώρα γνωστή ως συμπεριφορική επιγενετική, ενώ αρχικά είχε ονομαστεί από τον Bruce Lipton,σαν η βιολογία της πεποίθησης.

Οι μνήμες του παρελθόντες περνούν από γενεά σε γενεά μέσω της επιγενετικής. Το πώς διατρέφονταν οι παππούδες μας καθώς και οι σκέψεις τους μπορεί να εκφραστούν σε μας σαν επιγονιδίωμα (epigenome) όταν τα περιβαλλοντικά σήματα επιτρέπουν για την εκδήλωση τους

Τρώγοντας σύμφωνα με το επιγενίωμα μας τώρα είναι πλέον πραγματικότητα. Το S Drive μας επιτρέπει να λάβουμε αποφάσεις της με το τι θα φάμε και τι να αποφύγουμε, για να βελτιστοποιήσουμε την ευεξία μας