Σύστημα PNEI

Tο σύστημα PNEI Psiconeuroendocrinoimmunology, αναπτύχθηκε κατά το δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας του ογδόντα μετά από μια εκπληκτική ανακάλυψη ότι το λεμφοκύτταρο, τυπικά ανοσολογικό κύτταρο, παράγει TSH, υποφυσιακή ορμόνη που ρυθμίζει την απελευθέρωση των ορμονών θυρεοειδούς. Εκτός από την TSH, το λεμφοκύτταρο παράγει πολλά άλλα μόρια με νευροενδοκρινική δραστηριότητα. 

Το νευροενδοκρινικό και το ανοσοποιητικό σύ- στημα παίζουν σημαντικό ρόλο στην προσαρμογή του οργανισμού στις περιβαλλοντικές συνθήκες και παράγοντες ή απειλή στη σταθερότητα ή ομοιόσταση στο εσωτερικό περιβάλλον  και αντιμετωπίζονται με ένα σύνολο προσαρμοστικών εκδηλώσεων του οργανισμού που αποκαλείται απόκριση προσαρμογής (adaptive response). Ο διαμεσολαβητής αυτής της απόκρισης στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ) είναι το σύστημα του stress, με κύρια συστατικά του την ορμόνη απελευθέρωσης της κορτικοτροπίνης (CRΗ)/αργινίνη-βαζοπρεσίνη (AVP) και τον υπομέλανα τόπο -νορεπινεφρίνη (LC-NE)/αυτόνομους (συμπαθητικούς) νευρώνες του υποθαλάμου και του στελέχους Το σύστημα LC-NE έχει σημαντικό ρόλο στην διέγερση, την προσοχή και την ανταπόκριση στο στρες. Αυτά, αντίστοιχα, ρυθμίζουν τις περιφερικές δραστηριότητες του υποθαλαμο-υποφυσιακο-επινεφριδικού (ΥΥΕ) άξονα και το συστηματικό/επινεφριδικόμυελικό συμπαθητικό νευρικό σύστημα (ΣΝΣ).

 Ενεργοποίηση του ΥΥΕ άξονα και του (LC-NE)/αυτόνομου συστήματος καταλήγουν σε συστηματικές αυξήσεις των γλυκοκορτικοειδών και των κατεχολαμινών αντίστοιχα, που δρουν συνεργικά στη διατηρήση της ομοιόστασης. 

Η επιστήμη λοιπόν που μελετά το σύστημα PNEI ασχολείται με την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του ενδοκρινικού- ανοσοποιητικού συστήματος και των νευροψυχολογικών ερεθισμάτων