Παρασκευή, 08 Δεκεμβρίου 2017 19:59

Χοληστερίνη - Τριγλυκερίδια

Υπερλιπιδαιμία (ΥΛΠ) είναι η κατάσταση εκείνη κατά την οποία αυξάνονται ένα ή περισσότερα λιπίδια του αίματος.Στα κύρια λιπίδια του αίματος περιλαμβάνονται:

  • - Η χοληστερίνη
  • - Τα τριγλυκερίδια
Παρασκευή, 01 Δεκεμβρίου 2017 13:26

Τα λιπίδια είναι η χοληστερόλη

Τα αυξημένα λιπίδια αποτελούν παράγοντα κινδύνου για νόσους των αγγείων της καρδιάς και είναι η συχνότερη αιτία θανάτου στις αναπτυγμένες χώρες.

Τα λιπίδια του οργανισμού είναι: