Οξειδωτικό στρες & ρύθμιση όρεξης

Μία έγκυρη διαγνωστική υποστήριξη για την πρόληψη, τη θεραπεία και την ενίσχυση της ποιότητας ζωής.